Op het ogenblik dat je een woning gaat bouwen of verbouwen is het zo dat je met verschillende zaken rekening zal moeten houden. Eén van de zaken waar je aandacht aan zal moeten besteden is de zogenaamde constructieberekening. Het gaat hierbij om een berekening die niet alleen de veiligheid, maar ook de kwaliteit van het bouwwerk moet zien te garanderen. Op het ogenblik dat je vergunningsplichtig bent voor de bouw of verbouwing die je wenst uit te (laten) voeren is het zo dat een constructie berekening altijd eveneens verplicht is. Wil je hier nu graag meer over te weten komen? Dan moet je absoluut even de informatie doornemen die je hieronder aantreft.

Wat is een constructieberekening dan precies? 

We kunnen een constructieberekening het beste bestempelen als een berekening van de dragende delen waar een constructie over beschikt. Tijdens het uitvoeren van een dergelijke berekening wordt er onder meer gekeken naar hoeveel belasting de fundering evenals de wanden en de kolommen aan zouden kunnen. In de praktijk is het zo dat een constructieberekening dan ook wordt toegepast op verschillende zaken. Het gaat hierbij concreet om onder meer: 

  • Funderingen; 
  • Wanden en kolommen;
  • Vloeren; 
  • Daken; 
  • Balken;

Zoals de informatie in de inleiding reeds aangeeft is het zo dat de constructieberekening niet altijd verplicht is. Toch moet je jezelf de vraag stellen of het wel zo interessant is om ze in niet verplichte situaties ook echt niet uit te laten voeren. Het is namelijk zo dat dit het risico op bijvoorbeeld scheuren en verzakkingen in de toekomst aanzienlijk kan vergroten. Dit zijn nochtans verschijnselen die je graag koste wat het kost zal willen voorkomen.

Wat doet de constructeur precies? 

De constructie die de constructieberekening uit zal voeren maakt gebruik van de bouwtekeningen om te kunnen berekenen welke belasting er zal komen op de dragende onderdelen van de constructie. Op basis van deze input gaat hij aan de slag met het ontwerpen evenals berekenen van de dragende constructie welke dient te worden gerealiseerd. Dit ontwerp van de constructeur zal vervolgens in een constructietekening worden omgezet waardoor de berekening voor alle betrokken partijen duidelijk zal zijn. 

Met welke kosten dien je rekening te houden voor je constructieberekening?

Op het moment dat je gaat bouwen of verbouwen spreekt het voor zich dat je grondig aandacht zal willen (blijven) besteden aan de kosten die overal mee gepaard gaan. Ook voor het laten maken van een constructieberekening geldt dat er uiteraard bepaalde kosten aangerekend worden. Ook deze kosten zorgen ervoor dat veel mensen nadenken over het feit of ze een dergelijke berekening nu wel of niet zouden laten maken. Wat deze kosten betreft kan je er rekening mee houden dat een constructeur in de praktijk tussen de 75 en 100 euro per uur in rekening brengt. 

Globaal gezien zorgt bovenstaande ervoor dat gemiddeld de totale kostprijs voor een beroep doen op een constructeur is gelegen op zo’n 1 à 2 procent van de volledige verbouwsom. Dit lijkt heel wat, maar in de praktijk valt dat ongelofelijk goed mee. Het risico dat je loopt bij het niet laten uitvoeren van een berekening is dan ook heel wat groter. Dit geldt ook voor de financiële gevolgen.